Som det låter, en klubb för intresserade av gamla motorcyklar o allt omkring.

Här hittar du information om och för medlemmarna

MCHK Mälardalen

Vi ingår som delförening i landsomfattande MCHK Riks med säte i Stockholm. I Riksorganisationen ingår 19 lokalavdelningar och sektioner. Som medlem i Riks erbjudes du en fördelaktig försäkring för din Mc. Vill du söka medlemskap i vår sektion/ Mälardalen:

Bli medlem!Medlemsavgift i Mälardalen är f.n. 200:- / år.  Avgift för medlemsk. i Riks är f.n. 350:- / år Det är MCHK Mälardalen som driver Gyllene Hjulet med frivilliga krafter

 

Bästa medlemmar I MCHK Mälardalen 2022

Hjärtligt välkomna till ett ännu ett nytt verksamhetsår 2022

Styrelse
Ordförande: Anders Karsö.
Kassör: Tommy Johansson.
Sekreterare: Jan Cermenius.
Ledamot: Tord Ahlqvist.
Ledamot: Arne Wahlberg.
Ledamot: Bo Dagermark.
Ledamot: Nils Eriksson.

Revisorer:
Klas Karlsson och Pelle Strömberg 1 år.
Museikommittén:
Styrelsen.
Webmaster/Hemsida:
Jonas Sanden 1 år.
Marknad:
Styrelsen.
Mälardalsrally:
Seth Kvist, Tord Ahlqvist, Gunnar Karlsson, och Gunnar Persson.
Västmanland Runt:
Lennart Andersson och Bo Dagermark.
Sponsorkontakter:
Nils Wivesson och Seth Kvist.
Materialansvarig:
Bo Dagermark.
Ansvarig för medlemsmatrikeln:
Tord Ahlqvist.
Valberedning:
Seth Kvist och Lennart Andersson.
Medlemsavgift:
200 kr/år.

Styrelsen med Anders Karsö som ordförande.

Aktiviteter 2020

Kolla vad vi gör under 2020!

 

 

Personuppgiftspolicy MCHK Mälardalen
December 2018
MCHK Mälardalen lagrar personuppgifter på medlemmarna i klubben för att kunna bedriva
sin verksamhet på ett effektivt sätt. Uppgifterna lagras i ett Medlemsregister som
tillhandahålls av MCHK Riks.
I registret lagras följande obligatoriska uppgifter

Namn.
Adress.
Postnummer och postadress.
Medlemsnummer.
Betalt till och med.

Ytterligare frivilliga uppgifter som kan lagras är:

Telefonnummer.
E-postadress.
Födelseår.
Förutom detta kan medlemmen själv registrera fordonsinnehav.

Utlämning av uppgifter sker bara till:
MAWIK som är ansvariga för drift av adressregistret
Personuppgiftsbiträdesavtal finns via MCHK Riks med MAWIK.
Behörigheter till registret lämnas till ett begränsat antal (tre st.) huvudadministratörer samt
till medlemsansvariga.
Dessa lokaladministratörer kan bara se de medlemmar som de själva ansvarar för. Dessutom
kan varje medlem se och rätta uppgifter om sig själv samt se ett begränsat antal uppgifter på
personer som är medlemmar i MCHK Mälardalen.
Registret rensas årligen på medlemmar som begärt utträde, avlidit eller inte erlagt sin avgift.

Externa länkar:

-Björn Bellander bildarkiv..”bjorns-story.se” (här finns bilder från MCHK arr.)
-MCHK Riks……………….”www.mchk.org
-Tångarallyt………………..”tangarallyt.se

-Valborundan………………mchkgavleborg.org

-Bilmuseum. Köping……..”biloteknik.se

-Västerås Flygmuseum….”flygmuseum.com

-UMCK Veteraner………….”uppsalamck.se/veteranerna

-Västerås MK……………….”vasterasmk.se

-MSK Hammaren………….”mskhammaren.se
-Surahammar Kommun…..”surahammar.se

-Stenhuset Surahammar

Kultur o hantverk…………..”stenhusetgille.se

-Restaurang i området…….”wardshusetrondellen.se

-Boende i området.

Vandrarhem……………….…Tel +46 220-33008 / 070-7361758

Mc utsällning………………https://mc-collection.com/