Som det låter, en klubb för intresserade av gamla motorcyklar o allt omkring.

Här hittar du information om och för medlemmarna

MCHK Mälardalen

Vi ingår som delförening i landsomfattande MCHK Riks med säte i Stockholm. I Riksorganisationen ingår 19 lokalavdelningar och sektioner. Som medlem i Riks erbjudes du en fördelaktig försäkring för din Mc. Vill du söka medlemskap i vår sektion/ Mälardalen:

Bli medlem!Medlemsavgift i Mälardalen är f.n. 150:- / år.  Avgift för medlemsk. i Riks är f.n. 350:- / år Det är MCHK Mälardalen som driver Gyllene Hjulet med frivilliga krafter

Bästa medlemmar I MCHK Mälardalen 2019

Hjärtligt välkomna till ett ännu ett nytt verksamhetsår 2019

Tack för att vi fick till ännu ett bra år, både för allmän publik och våra medlemmar.
Men vi kan inte slå oss för bröstet och vila på lagrarna.

Nu satsar vi för ett nytt år med friska program och hoppas på uppmärksamhet.
Vi har ju fått nya hjul till museet, dom Gyllene (järnvägs)Hjulen.

Genom verksamhetsberättelsen kan vi se vad som har hänt och genom kommande plan för 2019 planera för vad vi vill genomföra.

Vi påminner om medlemsavgiften. inbetalningen ske till Bankgiro nr 5254-5787 Och inte längre till Postgirot. OBS ändra nr i er betalningslista på datorn
V G betala medlemsavgiften på 150:- senast under Januari 2019 via ovanstående Bankgironr

Härmed hälsas du välkommen till Årsmötet den 14 Mars 2019 i Gyllene Hjulet kl 19.00
Vi bjuder givetvis på fika.

Har du förslag eller frågor att ta upp på Årsmötet skall dom vara styrelsen tillhanda senast 14 Febr 2019.

Valberedningen uppmanas ”gå igång”
För följande styrelseposter går tiden ut enl valordning;
– Orf. (Sture Andersson) Nyval 2 år
– Ö ledamot (Benny Andersson) Nyval 2 år
– Ö ledamot (Lennart Andersson) Nyval 2 år

Ni som har förslag på ledamöter v.g kontakta Valberedningen, Seth Kvist 070-7952919 eller
Arne Olsson 021 120153 / 0707 572526

OBS vi söker förslag till program på våra Månadsmöten. Hör av er!

Väl mött på våra möten och arrangemang. Framför allt som funktionärer.
Vi vill synas ännu bättre 2019 och här har vi alla en stor uppgift.

MCHK-Mälardalen

Styrelsen med Sture Andersson som Ordförande.

Aktiviteter 2019

Kolla vad vi gör under 2019!

 

 

Personuppgiftspolicy MCHK Mälardalen
December 2018
MCHK Mälardalen lagrar personuppgifter på medlemmarna i klubben för att kunna bedriva
sin verksamhet på ett effektivt sätt. Uppgifterna lagras i ett Medlemsregister som
tillhandahålls av MCHK Riks.
I registret lagras följande obligatoriska uppgifter

Namn.
Adress.
Postnummer och postadress.
Medlemsnummer.
Betalt till och med.

Ytterligare frivilliga uppgifter som kan lagras är:

Telefonnummer.
E-postadress.
Födelseår.
Förutom detta kan medlemmen själv registrera fordonsinnehav.

Utlämning av uppgifter sker bara till:
MAWIK som är ansvariga för drift av adressregistret
Personuppgiftsbiträdesavtal finns via MCHK Riks med MAWIK.
Behörigheter till registret lämnas till ett begränsat antal (tre st.) huvudadministratörer samt
till medlemsansvariga.
Dessa lokaladministratörer kan bara se de medlemmar som de själva ansvarar för. Dessutom
kan varje medlem se och rätta uppgifter om sig själv samt se ett begränsat antal uppgifter på
personer som är medlemmar i MCHK Mälardalen.
Registret rensas årligen på medlemmar som begärt utträde, avlidit eller inte erlagt sin avgift.

Externa länkar:

-Björn Bellander bildarkiv..”bjorns-story.se” (här finns bilder från MCHK arr.)
-MCHK Riks……………….”www.mchk.org

-Tångarallyt………………..”tangarallyt.se

-Valborundan………………mchkgavleborg.org

-Bilmuseum. Köping……..”biloteknik.se

-Västerås Flygmuseum….”flygmuseum.com

-UMCK Veteraner………….”uppsalamck.se/veteranerna

-Västerås MK……………….”vasterasmk.se

-MSK Hammaren………….”mskhammaren.se

-Surahammar Kommun…..”surahammar.se

-Stenhuset Surahammar

Kultur o hantverk…………..”stenhusetgille.se

-Restaurang i området…….”wardshusetrondellen.se

-Boende i området.

Vandrarhem……………….…Tel +46 220-33008 / 070-7361758