Som det låter, en klubb för intresserade av gamla motorcyklar o allt omkring.

Här hittar du information om och för medlemmarna

MCHK Mälardalen

Vi ingår som delförening i landsomfattande MCHK Riks med säte i Stockholm. I Riksorganisationen ingår 19 lokalavdelningar och sektioner. Som medlem i Riks erbjudes du en fördelaktig försäkring för din Mc. Vill du söka medlemskap i vår sektion/ Mälardalen:

Bli medlem!Medlemsavgift i Mälardalen är f.n. 150:- / år.  Avgift för medlemsk. i Riks är f.n. 350:- / år Det är MCHK Mälardalen som driver Gyllene Hjulet med frivilliga krafter

Bästa medlemmar I MCHK Mälardalen 2017

Välkomna nya och ”gamla” medlemmar till ett nytt verksamhetsår 2017. Vi hoppas alla gemensamt på en fin Mc-sommar med rallyn och endurorace och inte minst många o trevliga motorcykelturer i ett fint Sverige. Årsmötet fastslog styrelsen för 2017 enl. följande;

Protokollfört vid Årsmöte 2017

MCHK Mälardalen

Styrelsen för 2017

Ordförande Valperiod 2017 -2018
Sture Andersson
Stålverksgatan 27 , 72477 Västerås
Tel 070-3992603
Email; sture.duck@gmail.com

Mötessekreterare
Bengt Myhrman Fyllnadsval med Valperiod 2017
Björskogsgatan 6 B , 72340 Västerås
Tel 021-24801 , 073-5876009
E-mail; a.b.myhrman@telia.com

Kassör
Katarina Dahlman Johansson Valperiod 2017-2018
Hökgatan 3A , 632 22 Eskilstuna
Tel 070-5105061
Email; katarinadahlman@hotmail.se

Övr.ledarmöter;
Benny Andersson Valperiod 2017-2018
Långtallbovägen 7, 73534 Surahammar
073-5951917
E-mail; benny_byggare@hotmail.

Lennart Andersson Valperiod 2017-2018
Harakers byväg 19 730 50 Skultuna
Tel 021-.132413 070-5338662
Email; rostfriaharaker@gmail.com

Tord Ahlkvist Valperiod 2017
Skomakarvägen 13A 730 60 Ramnäs
Tel 0220-35879 / 070-6935879
Email; tord.a@hotmail.se

Arne Wahlberg Valperiod 2017
Domarringsvägen 5 632 39 Eskilstuna
Tel 016-352726 070-5884001

Val av revisorer på 1 år. Per Strömberg och Klas Karlsson

Val av kommitèledamöter för en period av 1 år.

Museekommittè Tommy Lindgren, Benny Andersson och Roland Hed

IT ansvarig – Jonas Sandèn

Marknad Tommy Lindgren, Örjan Ahlin, Gunnar Karlsson med Gert Rask som redovisningsansv.

Rally Seth Kvist, Klas Karlsson o Sture Andersson

Västmanland Runt Tord Ahlkvist och Lennart Andersson

Sponsorer Bengt Myhrman och Nils Wiweson

Miljöansvarig Arne Wahlberg

Trafiksäkerhetsansvarig Rune Stranne

Material ansvarig Örjan Ahlin

Valberedning. 1 år Seth Kvist, Arne Wahlberg o Arne Olsson

En uppmaning till er alla, ställ upp o hjälp till vid våra arrangemang. Och ni som har Mc, ställ upp i Rallyt där klubben är dåligt representerad. VÄL MÖTT PÅ VÅRA TRÄFFAR.

Aktiviteter 2017

Kolla vad vi gör under 2017!

Externa länkar:

-Björn Bellander bildarkiv..”bjorns-story.se” (här finns bilder från MCHK arr.)
-MCHK Riks……………….”www.mchk.org

-Tångarallyt………………..”tangarallyt.se

-Valborundan………………mchkgavleborg.org

-Bilmuseum. Köping……..”biloteknik.se

-Västerås Flygmuseum….”flygmuseum.com

-UMCK Veteraner………….”uppsalamck.se/veteranerna

-Västerås MK……………….”vasterasmk.se

-MSK Hammaren………….”mskhammaren.se

-Surahammar Kommun…..”surahammar.se

-Stenhuset Surahammar

Kultur o hantverk…………..”stenhusetgille.se

-Restaurang i området…….”wardshusetrondellen.se

-Boende i området.

Vandrarhem……………….…Tel +46 220-33008 / 070-7361758