Som det låter, en klubb för intresserade av gamla motorcyklar o allt omkring.

Här hittar du information om och för medlemmarna

MCHK Mälardalen

Vi ingår som delförening i landsomfattande MCHK Riks med säte i Stockholm. I Riksorganisationen ingår 19 lokalavdelningar och sektioner. Som medlem i Riks erbjudes du en fördelaktig försäkring för din Mc. Vill du söka medlemskap i vår sektion/ Mälardalen:

Bli medlem!Medlemsavgift i Mälardalen är f.n. 150:- / år.  Avgift för medlemsk. i Riks är f.n. 350:- / år Det är MCHK Mälardalen som driver Gyllene Hjulet med frivilliga krafter

Bästa medlemmar I MCHK Mälardalen 2018

Välkomna nya och ”gamla” medlemmar till ett nytt verksamhetsår 2018. Vi hoppas alla gemensamt på en fin Mc-sommar med rallyn och endurorace och inte minst många o trevliga motorcykelturer i ett fint Sverige. Årsmötet fastslog styrelsen för 2018 enl. följande;

Protokollfört vid Årsmöte 2018

MCHK Mälardalen

Styrelsen för 2018

Ordförande Valperiod 2018
Sture Andersson
Stålverksgatan 27 , 72477 Västerås
Tel 070-3992603
Email: sture.duck@gmail.com

Mötessekreterare
Björn Bellander Valperiod 2018 – 2019
Tegelbruksvägen 8 730 61 Virsbo
Tel 070-6747796
E-mail: bjorn.bellander@telia.com

Kassör
Tommy Johansson Valperiod 2018 – 2019
Elingbovägen 38 73591 Surahammar
Tel  070-6801630
Email; tommy022031011@telia.com

Övr.ledarmöter;
Benny Andersson Valperiod 2018
Långtallbovägen 7, 73534 Surahammar
073-5951917
E-mail; benny_byggare@hotmail.

Lennart Andersson Valperiod 2018
Harakers byväg 19 730 50 Skultuna
Tel 021-.132413 070-5338662
Email; rostfriaharaker@gmail.com

Tord Ahlkvist Valperiod 2018 – 2019
Skomakarvägen 13A 730 60 Ramnäs
Tel 0220-35879 / 070-6935879
Email; tord.a@hotmail.se

Arne Wahlberg Valperiod 2018 – 2019
Domarringsvägen 5 632 39 Eskilstuna
Tel 016-352726 070-5884001

Val av revisorer på 1 år. Per Strömberg och Klas Karlsson

Val av kommitèledamöter för en period av 1 år.

Museekommittè Tommy Lindgren, Benny Andersson och Roland Hed

IT ansvarig – Jonas Sandèn

Marknad Tommy Lindgren, Örjan Ahlin, Gunnar Karlsson 

Rally Seth Kvist

Västmanland Runt Tord Ahlkvist och Lennart Andersson

Sponsorer Bengt Myhrman och Nils Wiweson

Miljöansvarig Arne Wahlberg

Trafiksäkerhetsansvarig Rune Stranne

Material ansvarig Bo Dagermark

Medlemregisteransv. Stefan Johansson

Valberedning. 1 år Seth Kvist, Arne Wahlberg o Arne Olsson

En uppmaning till er alla, ställ upp o hjälp till vid våra arrangemang. Och ni som har Mc, ställ upp i Rallyt där klubben är dåligt representerad. VÄL MÖTT PÅ VÅRA TRÄFFAR.

Medlemsmatrikel finns att hämta på Mc-miseet Gyllene Hjulet.

Aktiviteter 2018

Kolla vad vi gör under 2018!

 

 

Personuppgiftspolicy MCHK Mälardalen
December 2018
MCHK Mälardalen lagrar personuppgifter på medlemmarna i klubben för att kunna bedriva
sin verksamhet på ett effektivt sätt. Uppgifterna lagras i ett Medlemsregister som
tillhandahålls av MCHK Riks.
I registret lagras följande obligatoriska uppgifter

Namn.
Adress.
Postnummer och postadress.
Medlemsnummer.
Betalt till och med.

Ytterligare frivilliga uppgifter som kan lagras är:

Telefonnummer.
E-postadress.
Födelseår.
Förutom detta kan medlemmen själv registrera fordonsinnehav.

Utlämning av uppgifter sker bara till:
MAWIK som är ansvariga för drift av adressregistret
Personuppgiftsbiträdesavtal finns via MCHK Riks med MAWIK.
Behörigheter till registret lämnas till ett begränsat antal (tre st.) huvudadministratörer samt
till medlemsansvariga.
Dessa lokaladministratörer kan bara se de medlemmar som de själva ansvarar för. Dessutom
kan varje medlem se och rätta uppgifter om sig själv samt se ett begränsat antal uppgifter på
personer som är medlemmar i MCHK Mälardalen.
Registret rensas årligen på medlemmar som begärt utträde, avlidit eller inte erlagt sin avgift.

Externa länkar:

-Björn Bellander bildarkiv..”bjorns-story.se” (här finns bilder från MCHK arr.)
-MCHK Riks……………….”www.mchk.org

-Tångarallyt………………..”tangarallyt.se

-Valborundan………………mchkgavleborg.org

-Bilmuseum. Köping……..”biloteknik.se

-Västerås Flygmuseum….”flygmuseum.com

-UMCK Veteraner………….”uppsalamck.se/veteranerna

-Västerås MK……………….”vasterasmk.se

-MSK Hammaren………….”mskhammaren.se

-Surahammar Kommun…..”surahammar.se

-Stenhuset Surahammar

Kultur o hantverk…………..”stenhusetgille.se

-Restaurang i området…….”wardshusetrondellen.se

-Boende i området.

Vandrarhem……………….…Tel +46 220-33008 / 070-7361758